[ HOME ] [ SOALAN SEJARAH PMR ] [ SOALAN SEJARAH SPM ]

Saturday, March 28, 2009

Sejarah Tingkatan 5 Bab 2

NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

2.1 Perjuangan pemimpin tempatan menentang British

2.1a) Apakah yang dimaksudkan gerakan nasionalisme?

Tentang: Usaha masyarakat setempat menentang penjajahan terhadap
mereka oleh kuasa luar

2.1b) Bilakah gerakan nasionalisme di Tanah Melayu?
…………………………….

2.1c) Namakan tokoh-tokoh tempatan dan lokasi penentangan
terhadap British di Tanah Melavu, Sabah dan Sarawak
pada abad ke-19.

i Penghulu Dol Said Naning, Melaka
ii Linggir Batang Lupar, Sarawak
iii Rentap Kubu Nanga Skrang, Sarawak
iv Syarif Masahor & Patinggi Abdul Ghapur, Kanowit, Sarawak
v Mat Salleh Di Persisir pantai Sabah
vi Dato' Maharaja Lela Pasir Salak, Perak
vn Yam Tuan Antah Sg. Ujong, Negeri Sembilan
vill Dato' Bahaman, Lubuk Terua, Kuala Tembeling dan Jeram Ampai,Pahang
ix Tok Janggut Pasir Puteh, Kelantan
x Hj. Abdul Rahman Limbong Kuala Berang, Terengganu
2.1.1) Huraikan sebab-sebab pemimpin tempatan
menentang British.
Penaklukan Dasar penaklukan bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politik menyebabkan kawasan yang dijajah terikat dengan peraturan British. Misalnya, Naning dipaksa menjadi jajahan takluk British dan membayar ufti menyebabkan berlaku peperangan Penghulu Dol Said dengan British.
Ekonomi British ditentang kerana menguasai ekonomi tempatan bagi kepentingan mereka melalui perjanjian yang dimeterai dengan pemimpin tempatan membolehkan saudagar dari Negeri-Negeri Selat dibenarkan menjalankan perlombongan dan perdagangan bijih timah.
Cukai British memaksakan penduduk tempatan dengan memperkenalkan sistem cukai, undang-undang dan peraturan-peraturan tanah untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Contohnya di Terengganu, penentangan berlaku kerana British telah menetapkan bahawa setiap tanah yang hendak dibuka oleh penduduk tempatan mestilah mendapat keizinan mereka dan dikenakan cukai tanah yang bertentangan dengan amalan tradisi.
Campur Tangan British bertindak campur-tangan dalam adat resam tempatan. Misalnya di Perak, J.W.W. Birch telah campur tangan dalam adat resam masyarakat Melayu yang diamalkan selama ini, iaitu amalan menggunakan orang suruhan.
Paksa British memaksa menerima nilai-nilai dan budaya Barat yang bertentangan dengan budaya masyarakat tempatan.
Kehilangan Pemimpin tempatan di daerah mereka kehilangan kuasa dan pengaruh pentadbiran serta anak buah setelah penjajahan.
Sokongan Penentangan pemimpin tempatan mendapat sokongan anak buah mereka
Sulit Rakyat menentang pelaksanaan undang-undang British yang menyulitkan kehidupan.
2.1.2a) Jelaskan peristiwa penentangan Dol Said terhadap
British di Naning.
Letak Tidak bersetuju dengan tindakan British meletakkan Naning sebagai sebahagian daripada wilayah takluknya.
Ingkar Mengingkari arahan British supaya Naning menghantar satu persepuluh hasilnya sebagai ufti kepada negeri Melaka.
Hantar British telah menghantar tenteranya untuk menakluk Naning pada tahun 1831 dan pasukan British ini telah ditentang oleh Penghulu Dol Said.
Bantuan Dol Said mendapat bantuan ketenteraan daripada Yam Tuan Ali dari Rembau, Syed Shaban, Penghulu Ramai dan Rechat, Dato' Kelana Sungai Ujong serta Penghulu Gemencheh berjaya mengalahkan 150 tentera British pimpinan Kapten Wyllie.
Menyerang Pada akhir tahun 1832, British dengan 1200 tentera sekali lagi menyerang Naning.
Kalah British berjaya mengalahkan tentera Dol Said, kerana tidak mendapat bantuan
Serah Dol Said terpaksa menyerah diri dan di bawa ke Melaka.
2.1.2b) Terangkan peristiwa penentangan para pemimpin
Sarawak terhadap James Brooke.

Kuasai Berusaha untuk menguasai beberapa buah daerah pedalaman sehingga menimbulkan bantahan daripada pemimpin tempatan.
Serang James Brooke menyerang pemimpin yang enggan menyerahkan daerah mereka kepada beliau.
Linggir Linggir menentang penaklukan James Brooke dengan menyerang kapal Nemesis dekatBatang Lupar.
TindakBalas Serangan ini merupakan tindak balas terhadap langkah James Brooke dan Kapten Farquhar menghalang pelayaran mereka di Sungai Saribas tetapi Linggir dan pengikutnya tewas.
Rentap Pemimpin Iban Rentap menentang James Brooke kerana bertindak menghapuskan orang Iban di Sungai Skrang yang dianggap sebagai lanun.
Serang Beliau telah menyerang pasukan James Brooke di Kubu Nanga Skrang bagi menghalang kezaliman.
Bertindak James Brooke telah bertindak balas dengan membakar kampung menyebabkan Rentap dan pengikutnya berundur ke Bukit Sadok, tetapi sekali lagi mereka diserang.
Berjaya
Tentera James Broke berjaya mengalahkan Rentap dan beliau terpaksa berundur ke UIu Sungai Entabai dan serangannya semakin lemah.
Menolak Penentangan Syarif Masahor dan Datu Patinggi Abdul Gapur berlaku kerana mereka menolak penguasaan James Brooke di wilayah mereka, iaitu di Sungai Rajang.
Kehilangan Mereka kehilangan kuasa memungut cukai dan pengaruh terhadap penduduk tempatan.
Bina James Brooke telah membina sebuah kubu di Kanowit tetapi Syarif Masahor telah menyerang kubu tersebut.
Gagal Beliau dan Datu Patinggi Abdul Gapur kemudian menyerang James Brooke di Kuching, tetapi gaga!.
Lari Syarif Masahor melarikan diri ke Brunei tetapi telah diserahkan oleh Sultan Brunei kepada British di Singapura.
Tahan Datu Patinggi Abdul Gapur melarikan diri ke Betawi tetapi beliau berjaya ditahan oleh Belanda dan diserahkan kepada James Brooke.
2.1.2c) Terangkan peristiwa penentangan Mat Salleh ke atas
Syarikat Borneo Utara British di Sabah.

Hirau
SBUB tidak menghiraukan kedudukan Mat Salleh sebagai pemerintah daerah Tambunan dan Sungai Sugut.
Duduki Mereka menduduki kawasan pengaruh Mat Salleh dengan melaksanakan sistem cukai kepala dan surat perahu.
Kasar Mat Salleh ke Sandakan untuk berbincang dengan SBUB sebaliknya pegawai-pegawai syarikat tidak memberi layanan malah bersikap kasar kepada penduduk tempatan.
Serang Gabenor Beaufort telah menyerang dan membakar kampung menyebabkan Mat Salleh terpaksa melarikan diri.
Mengejut Pada tahun 1897, beliau dan para pengikutnya telah melakukan serangan mengejut terhadap kubu SBUB di Pulau Gaya.
Tawar SBUB telah menawarkan pelan damai kepada Mat Salleh dengan menyerahkan Tambunan kepada beliau.
Mungkir SBUB telah mungkir janji menyebabkan Mat Salleh sekali lagi menyerang kubu SBUB tetapi dibalas oleh pasukan tentera SBUB dengan menyerang kubu Mat Salleh.
Meninggal Beliau akhimya tewas dan meninggal dunia pada 31 Januari 1900.
2.1.2d) Huraikan penentangan yang dilakukan oleh Dato'
Maharaja Lela ke atas British di Perak.

Pimpin Penguasaan British yang didalangi oleh J.W.W. Birch telah ditentang oleh orang tempatan yang dipimpin oleh Dato' Maharaja Lela.
Bersatu Penentangan itu berlaku secara bersatu oleh semua pembesar dan sultan serta penduduk tempatan terhadap British.
Mungkir Residen memungkiri fungsinya sebagai penasihat seperti yang termaktub dalam PerjanjianPangkor 1874.
Menolak Para pembesar menolak sistem cukai yang menghapuskan hak mereka.
Penguasaan Para pembesar menolak penguasaan British terhadap kawasan mereka.
Campur Tangan Para pembesar menolak campur tangan British dalam adat resam dan hal ehwal tempatan.
Hormati J. W. W. Birch tidak menghormati sistem sosial tempatan dan tidak tahu berbahasa Melayu.
Bantahan Pada tahun 1874 Perjanjian Pangkor ditandatangan oleh Sultan Abdullah dan Sir Andrew Clarke menyebabkan berlaku bantahan terbuka oleh pembesar Melayu Perak terhadap campur tangan British.
Kubu Dato' Maharaja Lela membuat Kubu di Pasir Salak dengan mengadakan mesyuarat di Durian Sebatang antara Dato' Maharaja Lela dengan pembesar-pembesar Melayu bertujuan menentang undang-undang British.
Bersetuju Selepas bermesyuarat Dato' Maharaja Lela bersetuju membunuh J.W.W. Birch manakala Sultan Abdullah memberitahu Sultan Ismail tentang rancangan tersebut.
Terpaksa Sultan Abdulah terpaksa menyerahkan Perak kepada British walaupun berlaku penentangan terhadap British.
Tampal Mat Arshad, orang suruhan British, dibunuh oleh penduduk tempatan semasa menampal poster cukai di Pasir Salak.
Arahan Pembunuhan J.W.W. Birch oleh Seputum, Pandak Lam, dan lain-lain lagi atas arahan Dato' Maharaja Lela di Sungai Perak, Pasir Salak.
Lancar Pihak British dengan 500 orang tenteranya melancarkan serangan terhadap Pasir Salak menyebabkan Dato' Maharaja Lela danDato' Sagor melarikan diri ke Kota Lama.
Bicara Semua yang terlibat dengan pembunuhan J.W.W. Birch ditangkap dan dibicara oleh Raja Idris sebagai hakim manakala penasihat perbicaraan ialah Frank Swettenham.
Gantung Dato' Maharaja Lela bersama-sama Dato' Sagor, Pandak Lam, Seputum dan Pandak Indut dijatuhi hukuman gantung, Sultan Ismail dibuang negeri ke Johor, Sultan Abdullah, Menteri Ngah Ibrahim, Syahbandar dan Laksamana pula dibuang negeri ke Pulau Seychelles.
2.1.2e) Terangkan penentangan Yam Than Antah terhadap
British di Sungai Ujong.

Penguasaan Yam Tuan Antah Sri Menanti dan Dato' Syahbandar menentang kemasukan dan penguasaan British di Sungai Ujong.
Enggan Dato' Syahbandar Sungai Ujong enggan menandatangani perjanjian dengan British.
Mempelawa Pada masa yang sarna beliau menentang Dato' Kelana Sungai Ujong yang mempelawa British untuk campur tangan dalam pertikaian mereka berebut kawasan sempadan untuk mengenakan cukai kepada pedagang bijih timah dari NegeriNegeri Selat.
Berjaya Dengan kerjasama British, Dato' Kelana Syed Abdul Rahman berjaya mengalahkan Dato' Syahbandar Abdullah Tunggal untukmenguasai Sungai Ujong.
Berundur Dato' Syahbandar terpaksa berundur ke Selangor tetapi kembali semula ke Sungai Ujong dan menandatangani perjanjian dengan Britishpada 10 November 1874.
Bersetuju Dato. Syahbandar bersetuju meletakkanjawatan dan berhijrah ke Singapura manakala Dato' Kelana Syed Abdul Rahman menguasai Sungai Ujong tetapi tertakluk di bawah penguasaan British.
Damai Pada tahun 1888 Yam Tuan Antah menandatangani perjanjian damai yang membolehkan penguasaan British di Sungai Ujong.
2.1.2f) Jelaskan penentangan Dato' Bahaman terhadap British
di Pahang.
Menolak Dato' Bahaman menolak pelaksanaan undang-undang
British ang bertentangan dengan adat resam dan sistem
politik tempatan seperti sistem kehakiman, pemungutan
hasil tanah, sistem cukai dan penubuhan pasukan polis
luar oleh Residen British di Pahang.
Menghakis Pelaksanaan undang-undang tersebut telah menghakis
kuasa Dato' Bahaman sebagai Orang Kaya Setia Perkasa
Pahlawan Semantan.
Bersatu Dato' Bahaman dan rakan-rakannya seperti Tok Gajah dan
Imam Rasul telah bersatu menentang British selama lima
tahun.
Siri Siri penentangan Dato' Bahaman dengan menentang
embinaan Balai Polis Lubuk Terua, kawasan
pengaruhnya.
Serangan enyerang British kerana menangkap anak buahnya diikut
serangan dan menawan semula Lubuk Terua serta
menguasai uala Tembeling dan Jeram Ampai.
Bertindak ritish bertindak balas dengan menghantar tentera
menyerang Jeram Ampai menyebabkan Dato' Bahaman
berundur ke Kelantan
Menetap Dato' Bhaman menetap di Hulu Kelantan manakala Tok
Gajah dan keluarganya menetap di Hulu Terengganu.
Pindah Pada tahun 1896, Dato' Bahaman berpindah ke Bangkok
diberikan pelindungan politik oleh Raja Chulalongkom
dan menetap di Chieng Mai serta meninggal dunia di sana.
2.1.2g) Jelaskan penentangan TokJanggutterhadap British di
Kelantan.

Paksa Penentangan terhadap penjajahan British berlaku di Pasir
Puteh apabila Sistem Penasihat British diperkenalkan
dengan memaksa penduduk membayar cukai tanah dan
padi .
Bantah Tok Janggut membantah pelaksanaan dan enggan
membayar cukai tetapi tidak dilayan oleh Pegawai Daerah
Pasir Puteh.
Tangkap Pihak polis telah diarahkan untuk menangkap Tok Janggut
tetapi mereka gaga!.
Berjaya Pada tahun 1915, Tok Janggut, pembesar dan rakyat
tempatanbersetuju menyerang Pasir Puteh dan mereka
berjaya mendudukinya.
Kerajaan Sebuah kerajaan telah dibentuk dengan Engku Besar Jeram
sebagai Raja, Tok Janggut sebagai Perdana Menteri dan
Che Ishak sebagai Pegawai Daerah.
Nama British menggunakan nama Sultan Kelantan membawa
masuk pasukan tentera dari Negeri Selat dengan Kapal
Perang H.M.S. Cadmus mendarat di Tumpat dengan
menyerang di Saring.
Terkorban Serangan British yang tersusun dan penggunaan
senjatanya yang lebih moden telah menyebabkan Tok
Janggut terkorban.
Arak Mayatnya diarak ke seluruh pekan Kota Bharu sebelum
digantung di pasar dalam keadaan kepala ke bawah dan
kaki ke atas sebagai amaran kepada masyarakat tempatan
yang berani menentang British.
2.1.2h) Terangkan penentangan Haji Abdul Rahman Limbong
terhadap Brtishdi Terengganu.

Puas Hati Haji Abdul Rahman Limbong seorang ulamak
menentang British kerana tidak berpuas hati dengan
sistem cukai dan undang-undang tanah British di
Terengganu.
Mengetuai Beliau mengetuai penduduk kampung membersihkan
tanah di Kuala Telemong tanpa menghiraukan
peraturan tanah British.
Membuka Beliau bersama 300 orang penduduk kampung
membuka tanah milik Tengku Nik Maimunah Ibn
Sultan Zainal Abidin III dari Lubuk Batu hingga
Kampung Pelam.
JasaBaik British merasa bimbang dan dengan jasa baik Tengku
Nik Maimunah, mereka dapat disuraikan.
Melancarkan Penduduk tempatan yang marah melancarkan serangan
bersenjata terrhadap dasar British berjaya menduduki
bangunan kerajaan di Kuala Berang.
Bersiap Kumpulan di Kuala Telemong bersiap sedia menunggu
arahan untuk menentang British.
Menggunakan Dengan menggunakan kuasan dan nama Sultan
Terengganu, British telah menghantar tiga orang
pembesar Sultan menawan semula Kuala Berang.
Derhaka Cara ini memudahkan British kerana rakyat Melayu
tidak akan menderhaka kepada sultan.
Menyerang Sepasukan polis seramai 25 orang menyerang Kuala
Telemong dan berjaya menumpaskan kebangkitan
penduduk tempatan dengan mengorbankan sebelas
orang.
Dibuang Haji Abdul Rahman Limbong pula diserang oleh
seramai 50 orang polis yang dibawa dari Singapura
berjaya ditahan dan dibuang negeri ke Makkah.
2.1.2i) Apakah pengajaran yang diperolehi penentangan
pemimpin tempatan menentang penjajah.

Contohi Patut kita contohi telah menunjukkan semangat setia
negara yang tinggi kerana sanggup berkorban untuk
bangsa.
Sifat Sifat bekerjasama dan tolong-menolong antara pemimpin
dengan pengikut dalam menentang penjajahan British.
Disiplin Sikap berdisiplin dan gigih berusaha dapat menghasilkan
perjuangan yang berjaya.
Kurang Kekalahan mereka dalam perjuangan itu adalah kerana
kekurangan ilmu dan senjata moden.
IImu Kita perlu menimba ilmu pengetahuan supaya tidak
dijajah.
Perpaduan Perlu perpaduan di kalangan pemiminpin supaya musuh
dapat ditentang secara serentak.
2.1.2j) Pada pendapat anda mengapakah perjuangan pemimpin
tempatan menentang British mengalami kegagalan?
Setempat Pejuangan pemimpin tempatan bercorak setempat
memudahkan British menghapuskan penentengan dalam
jumlah yang keci!.
Bantuan Pemimpin tempatan tidak mendapat bantuan luar
sepertimana serangan British ke atas Dol Said kali yang
kedua
Bersengketa Terdapat pemimpin tempatan yang bersengketa
memberi peluang kepada British campur tangan seperti
pemusuhan antara Dato' Kelana dengan Dato
Syahbandar sungai Ujong.
Kesempatan Mengunakan kesempatan atas arahan Sultan British
bertindak untuk menghapuskan penentangan seperti
yang berlaku di Terengganu menyebabkan rakyat tidak
menentang kerana taat setia rakyat kepada Sultan.
Peralatan British mengunakan peralatan dan teknogi yang canggih
walaupun dalam jumlah tentera yang kecil dapat
mengalahkan pemimpin tempatan yangjurnlah bilangan
tentera yang besar.
Luar British mendapat bantuan tentera daripada luar seperti
dari Singapura, Burma dan India.
Bekerjasama Terdapat rakyat tempatan yang bekerjasama dengan
British seperti di Perak dan Kelantan.
Tekanan Sultan menghadapi tekanan daripada British seperti di
Perak, Terengganu dan Kelantan yang membolehkan
pemimipin tempatan di bunuh dengan kejam.

2.1.2k) Tok J anggut dibunuh dan mayatnya diarak ke seluruh
pekan Kota Bharu kemudian di gantung dalam keadaan
kepala ke bawah dan kaki ke atas di pasar oleh British.
Apakah pandangan anda mengenai peristiwa tesebut
terhadap British?
Kejam Sikap kejam penjajah dan tidak berperikemanusiaan.
Mencapai Sanggup bertindak dengan apa saja untukmencapai
matlamat.
Tamadun Menunjukkan sikap tidak bertamadun Barat.
Penghinaan Sebagai penghinaanterhadap penduduk peribumi.

2.1.2l) British bertindak menghukum Haji Abdul Rahman
Limbong dengan membuang negeri ke Mekah.
Pada pendapat anda mengapa British bertindak
sedemikian?


Ulama Beliau seorang ulama yang terkenal.
Timbang
rasa
British bersikap bertimbang rasa terhadap ulama.
Tempat Mekah adalah tempat tinggal yang sesuai ulama
IImu Di sana beliau dapat mendalami ilmu agama.
Mengajar Beliau boleh menjadi tenaga pengajar agama.
Haji Bolehmenunai ibadathaji dan urnrah
Lenyap Melenyapkan pengaruh beliau kerana Mekah jauh dari
Tanah Melayu.
Hati Mengambil hati penduduk tempatan supaya tidak
melakukan pemberontakan.


2.2.1 Faktor-Faktor Pemangkin Nasionalisme

2.2.1a) Huraikan sebab-sebab yang mempengaruhi gerakan
nasionalisme di Tanah Melayu pada abad Ke-20.


Politik memusnahkan sistem politik tradisional meletakkan
seorang Residen dan pegawai British mengambil alih
pentadbiran negeri daripada pembesar tempatan.
Pendidikan Kemunculan golongan intelek Melayu dari pendidikan
Inggeris dan sekolah vemakular Melayu meningkat
kesedaran bangsa Melayu menolak penjajahan British.
Kuasai Dasar British menggalakkan kemasukan orang dagang
untuk melabur, bemiaga, berdagang, bekerja dan
menetap di Tanah Melayu dengan menguasai ekonomi
dalam bidang perlombongan , perladangan dan
pemiagaan manakala orang Melayu kekal dalam
penanaman padi.
Bandar Pembukaan bandar baru dengan pelbagai kemudahan
dinikmati oleh orang asing sedangkan orang Melayu
tetap tinggal di kampung-kampung dengan segala
kekurangan.
Kemunduran Dasar British telah memundurkan taraf hidup
orang Melayu menyebabkan golongan intelek Melayu
menjadikannya isu gerakan nasionalisme.
Jepun Pendudukan Jepun dengan konsep Kawasan
Kesemakmuran. Asia menekankan kebebasan negaranegara
Asia menentukan kemajuan dan kemerdekaan
tetapi kekejaman Jepun menimbulkan kebencian
penjajahan sarna ada oleh kuasa Barat atau Timur.
PKM Penguasaan Parti Komunis Malaya selama 14 hari pada
tahun 1945 membangkitkan semangat menentang
penjajahan dan memulakan penyebaran ideologi
komunis.
Mesin Kemunculan mesin cetak membolehkan penerbitan
buku, akhbar, majalah dan kitab agama untuk
menyampaikan idea menentang penjajah disebarkan
dengan meluas
Reformis Gerakan Pan-Islamisme sedunia melahirkan Reformis
Islam Syeikh Muhammad Abduh membangkitkan
kesedaran pemahaman Islam untuk menentang
penjajahan terhadap negara-negara Islam yang
disebarkan dalam majalah al-Manar.
Kesedaran Kesedaran politik di Indonesia membolehkan penulis
dan karya mereka menjadi bacaan masyarakat di Tanah
Melayu tentang idea kebebasan politik dan penentangan
terhadap penjajahan.

2.2.2) Apakah yang dimaksudkan Kaum Muda?

Arab Golongan berpendidikan Arab yang terpengaruh dengan
gerakan Islah Is1amiyiah di Timur Tengah.

2.2.2a) Senaraikan tokoh-tokoh Kaum Muda di Tanah Melayu.

Tokoh Sheikh Tahir Jalaludin, Syed Sheikh al-Hadi,Dr. Burhanuddin
aI-Helmy, Mohd. Yunus bin Abdul Hamid, Haji Abbas Mohd
Taha dan Sheikh Mohd Salim al- Khalili

2.2.2b) Nyatakan dasar perjuangan Kaum Muda.

Betul Mendorong masyarakat Melayu supaya membetulkan
pandangan mereka terhadap Islam.
Idea Menyampaikan idea dan menjana ajaran Islam dari sudut
kemajuan dunia, termasuklah gesaan untuk memajukan
ekonomi, pendidikan, politik dan sosial orang Melayu.
Sikap Berusaha menyematkan sikap mengkritik penjajah ke dalam
fikiran orang Islam.
Raja Mengkritik raja dan pembesar Melayu yang tidak
berperanan penting dalam memajukan orang Melayu.

2.2.2c) Namakan akhbar dan majalah yang digunakan oleh
Kaum Muda untuk menyampaikan perjuangan mereka.

Akhbar AI- Imam, Neraca, Idaran Zaman, Saudara dan Lidah
Benar
Majalah Pengasuhdan al-Ikhwan

2.2.2d) Terangkan perkembangan gerakan Islah yang
diperjuang oleh Kaum Muda di Tanah Melayu pada
abad ke-20.


Tentang Peringkat awal ditentang oleh Kaum Tua yang
menguasai fahaman masyarakat Melayu tentang Islam
hanya berkaitan dengan akhirat dan fardu ain sahaja.
NNS Gerakan ini hanya bergerak di Negeri-Negeri Selat
sahaja kerana terdapat undang-undang dikeluarkan oleh
NegeriNegeri Melayu menghalang pengaruh Kaum
Muda.
Kebenaran Undang-undang ini tidak membenarkan sebarang
kegiatan dakwah Islam dilakukan tanpa kebenaran
Sultan.
Risalah Undang-undang ini juga tidak rnembenarkan risalah
dan. buku. Kaum Muda di bawa masuk ke negerinegeri
tersebut.
Madrasah Menubuhkan beberapa buah madrasah untuk
menjalankan sistem pendidikan Islam yang meliputi
untuk dunia dan akhirat seperti pendidikan fardu ain,
ilmu hisab dan bahasa Inggeris.
Peluang Madrasah ini juga memberikan peluang kepada pelajar
perempuan untuk mendapatkan pendidikan.

2.2.3 Akhbar, Majalah dan Novel Penggerak Kesedaran
Kebangsaan


2.2.3a) Senaraikan akhbar di Tanah Melayu pada tahun 1920 an
dan 1930 an.


i) Warta Melaya ii) Lembaga Melaya iii) Majlis
iv) Utusan Melayu v) Warta Negara

2.2.3b) Apakah isu sosial yang diperjuangkan oleh akhbar di
Tanah Melayu pada tahun 1920-an dan 1930-an?

Tinggi Memajukan pendidikan tinggi di kalangan orang Melayu.
Perempuan Menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan
Sikap Menyeru orang Melayu meninggalkan sikap negatif
seperti memilih kerja dan tidak berusaha.
Tabungan Menggalakkan tabungan di kalangan orang Melayu untuk
pendidikan anak-anak.
Kemahiran Mementingkan kemahiran tradisional orang Melayu
seperti pertukangan dan kerj a tangan.
Inggeris Mementingkan pendidikan bahasa Inggeris untuk
kemajuan orang Melayu.
Taraf Meminta taraf sekolah Melayu dibaiki dan diberi nilai
ekonomi.
Rasmi Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi
dalam pentadbiran British
Tinggal Menyeru orang Melayu supaya tidak meninggalkan
pendidikan Islam.
Nilai Mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu.

2.2.3c) Terangkan isu ekonomi yang diperjuangkan oleh akhbar
di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua.

Kerjasama Menggalakkan penubuhan syarikat bekerjasama oleh
orang Melayu.
Kemasukan Meminta British mengurangkan kemasukan orang dagang
kerana akan mengancam ekonimi penduduk peribumi
Perniagaan Menggalakkan pemiagaan di kalangan orang Melayu.
Jual Melarang orang Melayu menjual tanah mereka
Jimat Menyeru orang Melayu berjimat cermat.
Kampung Meminta British mengadakan kampung khas Melayu di
Kuala Lumpur.

2.2.3d) Terangkan isu politik yang diperjuangkan oleh akhbar di
Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua.

Kritik Mengkritik British kerana mengurangkan kuasa Raja-Raja
Melayu
Gagal Mengkritik para pembesar dan Raja-Raja Melayu kerana
gagal memimpin rakyat.
Pilih Menolak dasar pilih kasih British dalam pentadbiran
kerajaan.
Melindungi Menuntut di adakan Malay Administrative Service untuk
melindungi orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan.
Bersatu Menyeru orang Melayu di seluruh Tanah Melayu dalam
sebuah pertubuhan kebangsaan.
Tuntutan Menentangtuntutan orang dagang terhadap politik
tempatan.

2.2.3e) Senaraikan majalah di Tanah Melayu sebelum Perang
Dunia Kedua.


i) Majalah Guru ii) Pengasuh iii) Bulan Melayu

2.2.3f) Nyatakan isu-isu yang dibangkitkan oleh majalahmajalah
di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua

Anak-anak Memberi perhatian terhadap pendidikan ke atas
anak-anak Melayu
Perpaduan Menyeru perpaduan di kalangan orang Melayu.
Cinta Meniupkan semangat cinta akan negara dan
menentang penjajahan.
Taraf Meningkatkan tarafhidup orang Melayu.
Bahasa Memajukan bahasa dan sastera Melayu.
Guru Menggalakkan perpaduan di kalangan guru sebagai
pemimpin bahasa.
Pentafsiran Membincangkan soal pentafsiran Islam yang
progresif bagi kemajuan ummah.
Persoalan Memberi pentafsiran kepada persoalan orang Islam
Memperluaskan MemperIuaskan ilmu dalam semua bidang.
MenggalakkanMenggalakkan pendidikan di
kalangan orang Melayu.
Gesa Mengesa orang Melayu menjauhkan diri daripada
sifat buruk.
Wanita Menggalakkan wanita mendapatkan pendidikan
untuk kemajuan diri.
Kesopanan Mendorong wanita menjaga kesopanan dengan nilainilai
Islam dan budaya Timur.
Obor Menggalakkan wanita menjadi obor untuk
memajukan bangsa.

2.2.3g) Novel Keris Melaka, Anak Mat Lela Gila, Putera Gunung
Tahan dan Melor Kuala Lumpur bertemakan semangat
kebangsaan. Jelaskan.

Perjuangan Memaparkan semangat perjuangan menentang penjajahan
Barat seperti Portugis
Sumbangan Menghargai sumbangan tokoh-tokoh Kesultanan Melayu
Melaka separti Hang Tuah.
Inspirasi Mengunakan sejarah sebagai inspirasi dan pedoman untuk
mendorong semangat perjuangan bangsa bagi generasi
muda.
Penjajah Semangat menentang penjajah oleh anak muda tempatan
Warisan Menghargai warisan bangsa sendiri
Cinta Mencintai tanah air
Maruah Menolak kesenangan demi maruah bangsa.
Wira Semangat wira pemuda tempatan dalam menjaga maruah.
Bangga Berasa bangga dengan kebolehan sendiri.
Menolak Seorang gadis tempatan yang menolak cinta pegawai
penjajah kerana tidak mahu menjatuhkan maruah bangsa
Kebebasan Kebebasan wanita dalam menentukan hala tuju
kehidupan.
Moden Wanita yang tnetnentingkan ~endidikan tnoden untuk
kebaikan diri
Negatif Membuang pandangan negatif yang boleh menghalang
kemajuan bangsa

2.2.4 Perjuangan nasionalisme Oleh Persatuan Melayu.

2.2.4a) Jelaskan isu yang diperjuangkan oleh persatuan-persatuan
dalam gerakan nasionalisme di Tanah Melayu, Sabah dan
Sarawak sebelum perang Dunia Kedua.


Kesatuan Melayu Singapura
Menjaga Menjaga kepentingan sosioekomoni penduduk
Melayu Singapura dengan Mohammad Eunos
Abdullah menjadi wakil KTEKS MS dalam
pentadbiran British.
Desak Sebagai wakil orang Melayu dalam Ahli Majlis
Perundangan Negeri-Negeri Selat mendesakan
kebajikan orang Melayu Singapura dan berjaya
memperoleh sebuah kawasan penempatan khas bagi
orang Melayu di Singapura.
Persatuan Sahabat Pena Malaya.
Berkenalan Menggalakkan ahlinya berkenal-kenal dan
bertukar-tukar mewujudkan perpaduan bagi
memajukan diri sendiri dan bangsa Melayu di
Semenanjung Tanah Melayu.
Gabung Menggabungkan tenaga intelektual Melayu bagi
membincangkan nasib orang Melayu dalam soal
ekonomi, pendidikan dan perkhidmatan kerajaan.
Persatuan Melayu Sarawak
Perpaduan Mengeratkan perpaduan Melayu, menggalakkan
pendidikan, menjaga budaya dan maruah bangsa,
serta menegakkan ajaran agama Islam.
Pes.tuan Sahabat Pena di Sabah
Perpaduan Mewujudkan perpaduan di kalangan anggotaanggotanya
terdiri daripada peniaga kecil, pegawai
rendah kerajaan dan guru sekolah Melayu

Kesatuan Melayu Muda
Perpaduan Menggalakkan perpaduan di kalangan pemuda
Melayu di seluruh Semenanjung
Tahap Meningkatkan tahap pendidikan di kalangan
orang Melayu.
Negara Menubuhkan negara Melayu Raya atau Indonesia
Raya dengan bergabung dengan Indonesia.
Kongres Melayu
Kemunduran. Membincangkan soal kemunduran orang
Melayu dalam pendidikan dan ekonomi
Pilih Membincangkan pilih kasih British kepada
anak negeri asal.
Kenegerian Mengatasi pemasalahan sosioekonomi dan
politik.
Negeri Mengatasi perasaan kenegerian yang
memisahkan orang Melayu.

2.2.4b) Huraikan perkembangan Kesatuan Melayu Muda dalam
memperjuang semangat nasionalisme di Tanab Melayu
sebelum Perang Dunia Kedua.

Tubub KMM ditubuhkan pada tahun 1939 yang dipimpin oleh
Ibrahim Haji Yaakob.
Matlamat Matlamat penubuhan Ulltuk menggalakkan perpaduan di
kalangan pemuda Melayu di seluruh Semenanjung.
Tabap Meningkatkan tahap pendidikan di kalangan orang
Melayu.
Negara Menubuhkan negara Melayu Raya atau Indonesia Raya
dengan bergabung dengan Indonesia untuk mencapai
kemerdekaan.
Kerjasama KMM bekerjasama dengan Jepun pada akhir tahun 1940
untuk menghalau British dari Tanah Melayu.
Propaganda Menjadikan KMM badan propaganda Jepun, membeli
Warta Malaya untuk dijadikan alat propaganda anti-
British, dan mengelilingi Tanah Melayu untuk mencari
sokongan.
Cawangan KMM menubuhkan cawangan diseluruh Tanah Melayu
bagi meluaskan propaganda menentang British.
Kader Maahad II Ihya Assyariff, di Gunung Semanggol menjadi
penyokong KMM dengan menyediakan kader-kader
dikenali tentera semut untuk menentang British.
Tangkap Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad, dan lebih
kurang 50 orang penyokong KMM ditangkap oleh British
pada akhir tahun 1941 dan dipenjarakan di Changi,
Singapura.

2.2.5 Gerakan Nasionalisme Semasa Pendudukan Jepun.


2.2.5a) Nyatakan pertububan-pertububan yang menentang
ketika pendudukan Jepun di Tanab Melayu di antara
tahun 1941 bingga 1945.

MPAJA Parti Komunis Malaya mengadakan penentangan melalui
gerakan bawah tanah dengan bantuan senjata oleh pihak
British.
Gerila Mereka bekerjasama menjalankan perang gerila terhadap
Jepun.
Bintang Tiga Pasukan Bintang Tiga juga ditubuhkan dengan ahlinya
terdiri daripada tiga kaum penting di Tanah Melayu, iaitu
Melayu, Cina dan India menentang J epun secara gerila.
Force 136 Di kalangan orang Melayu pula ditubuhkan Force 136
keanggotaanterdiri daripada pegawai-pegawai tadbir
Melayu yang bekerjasama dengan tentera British. bergerak
secara gerila di hutan dan aktif di Kedah, Johor dan Pahang
Wataniah Pasukan Wataniah Pahang adalah pasukan sukarela
menentang Jepun terdiri daripada guru, pegawai tadbir
kerajaan dan orang kampung yang sedar tentang
penindasan Jepun.

No comments:

Post a Comment